Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Jakie nazwy dla ulic w Kroczewie ?

Jakie nazwy dla ulic w Kroczewie ?

Email Drukuj PDF

Władze samorządowe Gminy Załuski realizują kolejny etap prac związanych z nadaniem nazw ulic w Kroczewie i Załuskach.
Pierwsze kroki zostały podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji, w 2017 roku.
Przeprowadzone zostały wówczas konsultacje społeczne, w których większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem nazw ulic.
W marcu 2020 roku zakończono inwentaryzację dróg. Trzy miesiące później, 5 czerwca,
Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulic.
Obecnie, w trakcie organizacji jest właściwa Komisja do Spraw Nazewnictwa, którą powołuje Wójt Gminy.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, Komisja będzie gromadzić zgłaszane propozycje nazw obiektów gminnych.
Z pewnością pomocną rzeczą będzie przekazywanie takich propozycji wraz z uzasadnieniem do Komisji.
Warto je zebrać w jednym miejscu co umożliwi zainteresowanym zapoznanie się z nimi.

Robocza lista poniżej (będzie uzupełniania).
Tam gdzie źródła zewnętrzne są obszerne np. Wikipedia,
uzasadnienie będzie ograniczone do najważniejszych faktów i wskazania istotnych powiązań z Kroczewem.

I Kategoria wg wytycznych: "nazwiska i imiona nieżyjących osób związanych z daną miejscowością w kontekście historycznym lub kulturowym":

1. Stefan Czarnowski

2. Kazimierz Skarżyński

3. Henryk Sienkiewicz

4. św. Stanisław Kostka

5. Erazm Kroczewski

6. Jan Kochanowski

 

Zmieniony: czwartek, 26 listopada 2020 21:13