Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Z dziejów Kroczewa i Okolic

Postacie AD. część 2

Email Drukuj PDF

{jcomments on}

Foto: Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem nad kroczewskim stawem – 1943 r. i
Foto: Ks. dr Franciszek Bronisław Zaleski.

Ks. dr Franciszek Bronisław Zaleski proboszcz kościoła i parafii w Kroczewie ( lata w parafii: 1940 r. i 1945 r.) W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo. Oskarżony o pracę konspiracyjną i kolportowanie ulotek patriotycznych. Więziony przez 11 miesięcy w Płońsku i na Pawiaku. Był bity i torturowany przez hitlerowskie gestapo. W tym czasie stracił zdrowie. Po zwolnieniu z więzienia trafił do Mogielnicy, a w maju 1945 roku z powrotem do Kroczewa. Zmarł 23.05.1946 r. w Seminarium Duchownym w Płocku.
Foto: Budynek w miejscowości Wojny. Za zgodą okupanta niemieckiego w 1942/43 roku ks. J. Kącki odprawiał dla parafian msze św. Foto: Nad bocznym wejściem zachował się obrazek P. Jezusa z czasów wielkiej pożogi 1915 roku. W czasie działań I Wojny Światowej wojska bolszewickie oczyszczały przedpole dla swoich dział przed nadciągającym frontem niemieckim. Część mieszkańców Wojen została deportowana do Warszawy – Żerań. Pozostawione budynki mieszkalne i gospodarcze zostały spalone.

( Brak foto) Ks. Józef Kącki wikariusz kościoła i parafii w Kroczewie ( lata w parafii: 1942-1943 r.) Miejscem pobytu i pracy duszpasterskiej ks. J. Kąckiego było pomieszczenie w prywatnym budynku mieszkalnym w Kroczewie. W styczniu 1943 roku został aresztowany przez niemieckie gestapo. Więziony w Płońsku od 02.02.1943 r. Od 04.03.1943 r. osadzony w hitlerowskim obozie przejściowym w Działdowie. Od 08.05.1943 r. przebywał w obozie koncentracyjnym Dachau. Nr obozowy 47742. Wyzwolony 29.04.1945 roku.
Foto:p. Zofia Czarnowska -1940r. Foto: Cmentarz Żołnierski Warszawskie Powązki -2008 r.

Zofia Maria Czarnowska córka p. Józefa i Janiny Czarnowskich. W dniu 11.08.1944 r. zginęła w Powstaniu Warszawskim. ps.(pseudonim powstańczy) ,,Lula” pż. (pomoc żołnierska). Żołnierz ZWZ AK wraz z koleżankami

i innymi kobietami prowadziła kuchnię powstańczą na ul. Świętojańskiej nr (?). Tego dnia nastąpiły wzmożone ataki niemieckich oddziałów. Starówka była także ostrzeliwana z dział niemieckiej artylerii oraz bombardowana przez samoloty Luftwaffe.

,, W czasie jednego z ataków, Zofia wybiegła z budynku i czołgając się zmierzała w kierunku rannego żołnierza- powstańca. Udzielając pomocy, niespodziewanie otrzymała serię z niemieckiego karabinu. Inni powstańcy ruszyli na pomoc Zofii i powstańcowi. Z trudem ,,przyciągnięto” ranne ciała. Zofia żyła jeszcze trzy godziny. Po śmierci Zofii, na jej szyję założono woreczek, w którym umieszczono kartkę informacyjną z jej imieniem i nazwiskiem wraz z ręcznym osobistym zegarkiem. Ciało pochowano przy zgliszczach domu”. W 1945 r. ekshumowano mogiły ze Starego Miasta, które zostały pochowane w Ogrodzie Krasińskich. Po kolejnej ekshumacji, ciało Zofii Czarnowskiej i innych powstańców pochowano na Warszawskich Powązkach.( Wykorzystano fragmenty relacji p. Bukati - uczestniczki powstania, które zostały przekazane rodzinie Zofii po zakończeniu wojny).
Foto: p. Adela Koczko. Foto: Kierownik szkoły p. Bronisław Jabłoński, ks. Piotr Bytof, p. Adela Koczko. Klasa (?) ok.1936 r.

Adela Koczko. Nauczyciel Szkoły Powszechnej w Kroczewie. W latach okupacji niemieckiej, z narażeniem życia organizowała w prywatnych budynkach Kroczewa i Wojen tajne nauczanie dla uczniów kroczewskiej szkoły powszechnej. Członek kierownictwa powiatowego TON ( Tajna Organizacja Nauczycielska). Współpracowała

z lokalnymi organizacjami podziemnego ruchu oporu POW i AK.

Foto: Miejsce katastrofy oraz szczątki samolotu Jak-7B* załogi: pchor. pilot Franciszeka Lejczaka i instruktora chor. pilot Nikolaja Siemiglasowa przed lotniskiem w Kroczewie -1946 r. Foto: Grób na Cmentarzu Wojennym w Modlinie -2008 r.

 

W dniu 11.IX.1946 r. w czasie wykonywania rutynowych lotów szkoleniowych 1 eskadry myśliwskiej dęblińskiej Szkoły Orląt, załoga samolotu Jak - 7B *zderzyła się z ziemią przed lotniskiem w Kroczewie. Obaj piloci zginęli. W radzieckim protokole powypadkowym podano przyczynę: pęknięcie przewodów paliwowych i zapalenie samolotu. Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Kroczewie. Grób awansowanego pośmiertnie ppor. Franciszka Lejczaka znajduje na Cmentarzu Wojennym w Modlinie. Ciało chor. Nikolaja Siemiglasowa prawdopodobnie zostało zabrane do ZSRR.

*Podany typ samolotu na stronie rosyjskiej. Według naocznych świadków i relacji z tamtego okresu, katastrofie uległ samolot Jak 9W (Sparka – szkolny dwumiejscowy).


Opracował: Donat Suchenek


Źródła:

Wykorzystano fragmenty z dostępnej literatury - Spis pozycji w zbiorze autora.

„Rozmowy o Kroczewie – Temat: Postacie”. Relacje w zbiorach autora -2007/2010 r.

Foto: rosyjska strona internetowa.

Foto: Modlin Fundacja Military Park.

Foto: zbiory prywatne.

Foto: zbiór autor.
Foto: zbiór p. Janusz Zaleski.

 


kliknij aby obejrzeć:

Postacie AD. część 1

Postacie AD część 3