Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Z dziejów Kroczewa i Okolic Postacie AD. część 1

Postacie AD. część 1

Email Drukuj PDF

{jcomments on}

 

W życiu społecznym dawnego Kroczewa pojawiają się wyjątkowe postacie. W pewien sposób ich osobiste życie zostało związane z tym miejscem. Jako mieszkańcy, pracownicy instytucji, czy odbywający służbę wojskową pozostawili po sobie trwały ślad. Ich praca i dokonania, a w szczególności postawa była nośnikiem pewnego bogactwa. Nie tylko dla Kroczewa i okolic, i całej lokalnej społeczności. Warto zaznaczyć z perspektywy minionych lat, że w ich życiorysach słowo Ojczyzna nabierało wyjątkowego znaczenia.


 

Foto: Kościół w Kroczewie pw. św. Jana Chrzciciela -2008 r. Foto: PMS. Ks. Paweł Chodkowski proboszcz kościoła i parafii Kroczewo ( lata w parafii: 1911- 1928 r.) Kroczewo ok. -1925 r.

Działania wojenne w różnych okresach czasowych, i przetaczające się armie: pruskie, rosyjskie, niemieckie przyczyniały się do niszczenia zabudowań Kroczewa i okolic. Szczególnie budynek kościoła ulegał częstym zniszczeniom i spaleniom. Prawdopodobnie w roku 1905 zrodziła się myśl wybudowania nowej części kościoła

z wykorzystaniem bardzo starego prezbiterium. Dzięki inicjatywie ks. P. Chodkowskiego, lokalnych organizacji społecznych: PMS, KGW, POW, KSMM i Ż, wiernych kościoła i parafii Kroczewo podjęto wieloletni trud wybudowania nowej części kościoła.

( Konsekracja kościoła w Kroczewie w temacie: ,,Kościół 80-lat cz.2” na stronie Stowarzyszenia w dziale: "Z naszych dziejów")

 

Foto: p. Józef Czarnowski wśród starożytnych ruin na Sycylii -1907 r.

Foto: W parku przed domem Państwa Czarnowskich. Od lewej: p. Trzciński, p. Janina Czarnowska, p. Józef Czarnowski, p. Paulina Czarnowska, p. Stefan Zygmunt Czarnowski. Kroczewo ok.-1915 r.

 

Administrowanie majątkiem ziemskim Kroczewa oraz zarządzanie pracą na folwarkach wymagało od Państwa Czarnowskich wyjątkowej organizacji. Mimo pracy, synowie p. Kazimierza i Teresy Czarnowskich osiągnęli wszechstronną wiedzę i wykształcenie. Józef Czarnowski: jego znajomość wielu języków obcych, umożliwiła mu tłumaczenia z poezji greckiej i łacińskiej m.in. Arakreona, Safona, Teokryta, Horacego, Owidiusza. Tłumaczone teksty wydał na szpaltach ówczesnych gazet. Interesował się literaturą i poezją. Swoje wiersze opublikował w tomikach wydanych przez krakowską drukarnię -1915 r. Jego pasją były podróże do krajów świata antycznego. Niespodziewana choroba oraz śmierć przerwała realizację wyjątkowych zamierzeń i planów. Stefan Zygmunt Czarnowski: znakomity polski socjolog, religioznawca, historyk kultury, badacz literatury, publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji książkowych o światowym znaczeniu. ( Dla czytelnika: życie i twórczość Stefana Czarnowskiego w dostępnej polskiej i zagranicznej literaturze kulturologiczno-socjologicznej).Foto: Ks. Jan Więckowski proboszcz kościoła i parafii w Kroczewie ( lata w parafii: 1929 - 1932 r. ) wraz z kierownikiem szkoły p. Bronisławem Jabłońskim, nauczycielami i uczniami klasy (?). Kroczewo ok. -1930 r.

Ks. Jan Więckowski został odznaczony najwyższym żołnierskim odznaczeniem – Orderem Virtuti Militari ,, Najdzielniejszy z dzielnych” przez kapitułę powołaną przez Józefa Piłsudskiego. Z życiorysu ks. J. Więckowskiego:,, Był kapłanem diecezji płockiej, wybuch wojny zastał go w Paryżu dokąd został skierowany na studia. Duszpasterzował jeńcom-Polakom. W 1917 r. został kapelanem szkoły oficerskiej w Quintin, a następnie kapelanem naczelnym Armii Polskiej we Francji. Podczas walk w Szampanii dał dowody nieustraszonej odwagi: „w okopach pierwszej linii bojowej niósł pociechę rannym; zachowaniem swoim podnosił ducha żołnierzy, zyskując ich bezgraniczną miłość i szacunek” (cytat z wniosku odznaczeniowego). W 1919 roku po przybyciu „Błękitnej” Armii do Polski został jej dziekanem. Brał udział w walkach pod Lwowem. Po zakończeniu wojny studiował na Zachodzie muzykę gregoriańską, później był proboszczem w Pawłowie koło Przasnysza,

Kroczewie koło Zakroczymia, Malużynie i Szydłowie koło Mławy”.


 

Foto: Uczennice Szkoły Powszechnej w Kroczewie z białym orłem w koronie RP. Foto: Kierownik szkoły

p. Bronisław Jabłoński. ok.-1930 r. Wspólnie z p. Wacławem Bronowskim, p. Janiną Czarnowską, Wójtem p. Salakiem zainicjowali budowę nowego budynku szkoły w Kroczewie.

Wybuch II wojny światowej 1939 r. wstrzymał działalność szkoły i naukę w Kroczewie. W marcu 1940 r. kierownik szkoły p. Bronisław Jabłoński został aresztowany przez hitlerowskie gestapo i wywieziony na warszawski Pawiak. Prawdopodobnie w tym samym miesiącu został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen w Austrii. Wpisany do rejestru KL pod numerem 24206. We wrześniu 1940 r. więzień Bronisław Jabłoński został stracony. Hitlerowski obóz koncentracyjny przeznaczony był m.in. do zagłady polskiej inteligencji. W nim zostało zamordowanych ok. 30 tyś. naszych rodaków.


Foto: Kwesta i PMS. Ks. Piotr Bytof proboszcz kościoła i parafii w Kroczewie ( lata w parafii: 1932 - 1939 r.) Kroczewo ok.-1934 r.

Ks. Piotr Bytof w czasie wojny, w dn. 31.XII.1939 r. otrzymał probostwo w Trębkach. W dn. 26.VIII.1940 r. aresztowany przez gestapo i przewieziony do Szczeglina pod Mogilnem. Po trzech dniach odtransportowany do hitlerowskiego obozu zagłady Sachsenhausen. W dn.18.IX.1940 r. ks. Piotr Bytof zmarł w obozowej celi.


kliknij aby zobaczyć:


Postacie AD część 2


Postacie AD część 3