Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic powstawło w 2007 roku. Jest organizacją o charakterze non-profit skupiającą ludzi, którzy chcą działać na rzecz lokalnej społeczności.  Zachęcamy do zapoznania się ze  Statutem Stowarzyszenia.

 

 

Strategiczne cele działalności określa Statut Stowarzyszenia.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, do wzięcia udziału w działalności Stowarzyszenia.

Jak mówi ustawa z dn. 7 kwietnia 1989r „Prawo o Stowarzyszeniach” w artykule 2:

pkt 1. „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”

pkt 2. „Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne...”

pkt 3. „Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków....”

 

Jeżeli masz ciekawe pomysły, które wniosą coś dla NASZEJ lokalnej społeczności i chcesz je zrealizować, to przyłącz się do nas - zapraszamy!

 

 

Władze Stowarzyszenia

Zgodnie z §15 Statutu, Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest następujący:

Zarząd

 

 1. Małgorzata Oszczyk - prezes
 2. Agata Kołodziejska - wiceprezes
 3. Barbara Łubek - wiceprezes
 4. Sławomir Raczyński - sekretarz
 5. Artur Jacek Kowalik - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna

 1. Jarosław Zawadzki- przewodniczący
 2. Włodzimierz Jakubowski - zastępca przewodniczącego
 3. Agnieszka Wiśniewska - sekretarz